EMS World: Aberystwyth and Bangor Universities Workshop in Medieval Studies

****EMS World posts keep you updated on the wider world of EMS.****

Neges ddwyieithog yw hon. / This is a bilingual message]

Gofynnwyd imi gylchredeg yr atodiad hwn, gallasai fod o ddiddordeb.  /  I have been asked to circulate this attachment, as it might be of interest.

Aberystwyth and Bangor Universities Workshop in Medieval Studies

Archives, Artefacts and Literary Culture

Organised by Dr Elizabeth New, Dr Elisabeth Salter
and Dr Eva De Visscher

Aimed at postgraduates and early career scholars and archivists this source- and skills-focused event offers the chance to interact with a selection of the fascinating manuscripts, documents and artefacts held by the National Library of Wales
Free of charge – but please book early since places are limited!

Venue: National Library of Wales, Aberystwyth
Date: Thu. 26- Fri. 27 June 2014

For further information, contact Dr Elizabeth New (ean@aber.ac.uk<mailto:ean@aber.ac.uk>) or Dr Eva De Visscher (evd@aber.ac.uk<mailto:evd@aber.ac.uk>)

Gweithdy Astudiaethau’r Canol Oesoedd
Prifysgolion Aberystwyth a Bangor

Archifau, Arteffactau a Diwylliant Llenyddol

Trefnir gan y Dr Elizabeth New, y Dr Elisabeth Salter
a’r Dr Eva De Visscher

I uwchraddedigion ac ysgolheigion ac archifwyr sydd ar gamau cynnar eu gyrfa, bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar ffynonellau ac ar sgiliau, gan gynnig y cyfle i gael profiad o ddetholiad o’r llawysgrifau, y dogfennau a’r arteffactau hynod ddiddorol a gedwir yn y Llyfrgell Genedlaethol

Yn rhad ac am ddim – ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd; y cyntaf i’r felin gaiff falu!

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Dyddiadau: Dydd Iau 26- Dydd Gwener 27 Mehefin 2014

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Dr Elizabeth New (ean@aber.ac.uk<mailto:ean@aber.ac.uk>)
neu’r Dr Eva De Visscher (evd@aber.ac.uk<mailto:evd@aber.ac.uk>)

Best wishes,

Eva

Dr Eva De Visscher
Dept of History and Welsh History/ Adran Hanes a Hanes Cymru
Hugh Owen C32a
Prifysgol Aberystwyth University
Aberystwyth SY23 3DY

http://www.aber.ac.uk/en/history/evd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s